static-aside-menu-toggler
0
Tavi iepirkumu ratiņi ir tukši... :(

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Interneta veikala lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), nosaka Enins.lv interneta veikala (turpmāk: e-veikala) lietošanas kārtību.
1.2. Pārdevējs un pakalpojumu sniedzējs ir Kaspars Eniņš, reģistrācijas Nr. 09108411225 (turpmāk – Pārdevējs).
1.3. Pircējs šo Noteikumu izpratnē ir rīcībspējīga fiziska persona, vai juridiska persona, kura veic preču vai pakalpojumu pasūtījumu e-veikalā.
1.4. Ja Pircējs veic pasūtījumu, tiek prezumēts, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt bez iebildumiem.
1.5 Starp Pārdevēju un Pircēju, kas veic pasūtījumu e-veikalā, tiek slēgts Distances līgums (turpmāk – Līgums). Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Līgums ir spēkā līdz tā pilnīgai izpildei, proti, līdz pasūtījuma apmaksai un preces vai pakalpojuma nodošanai. Šī punkta nosacījumi ir attiecināmie uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti e-veikalā.
1.6 Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji veikt grozījumus Noteikumos, tos publicējot https://enins.lv/noteikumi.
1.7. Pircēja veiktajam pasūtījumam tiek piemēroti tie Noteikumi, kas bijuši spēkā pasūtījuma veikšana brīdi.
1.8. Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt preču vai pakalpojumu piedāvājumu, cenas, kā arī piemērot precēm vai pakalpojumiem atlaides. Preces un pakalpojumi tiek pārdoti par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

2. PASŪTĪJUMU VEIKŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. Veikt pasūtījumus var e-veikalā.
2.2. Lai iegādātos preces e-veikalā, jāveic šādas darbības:
2.2.1. izvēlēties preci (vai preces), pievienojot tās „Iepirkumu ratiņiem”,
2.2.2. pēc visu izvēlēto preču ievietošanas „Iepirkumu ratiņos”, jāspiež „Noformēt pasūtījumu”;
2.2.3. pēc visu nepieciešamo datu lauku aizpildīšanas, nospiest „Veikt pasūtījumu”. Pirkuma maksa pilnā apmērā veicama bezskaidras naudas norēķinu veidā.
2.3. Pirkuma apmaksa ir iespējama šādos bezskaidrais naudas norēķina veidos:
2.3.1. ar Visa un/vai MasterCard norēķinu karti;
2.3.2. lietojot PayPal maksājumu sistēmu.
2.3.3. veicot bankas pārskaitījumu internetbankā.
2.4. Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot e-veikala pasūtītās preces vai pakalpojumus, informējot par to Pircēju, gadījumā, ja:
2.4.1.prece vai pakalpojums vairs nav pieejami, vai nav pieejami vēlamajā daudzumā, kādā to vēlas iegādāties Pircējs;
2.4.2. tehnisku iemeslu dēļ e-veikalā norādītā preces cena un/vai parametri neatbilst faktiskajai preces cenai un/vai parametriem;
2.4.3. Pircējs nav iepazinies ar e-veikala Noteikumiem.
2.5. Ar kredītkartes starpniecību veikto maksājumu saņemšanu nodrošina “Stripe Payments Europe, Ltd.”, reģistrēts ar numuru 51317, juridiskā adrese: North Wall Quay, Dublin 1, Co Dublin, Īrija. Pircēja un Pārdevēja savstarpējās attiecībās “Stripe Payments Europe, Ltd.” Ir uzskatāma par trešo personu. Par Pircēju datu apstrādi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, un datu drošību ir atbildīgs “Stripe Payments Europe, Ltd.” un/vai attiecīgā iestāde, kura tiesīga sniegt bezskaidras naudas maksājumu veikšanas pakalpojumus.
2.6. Pasūtījums ir apmaksājams nekavējoties. Pasūtījums tiek uzskatīts par noformētu un spēkā esošu brīdī, kad ir veikts maksājums.
2.7. Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Elektroniskā pasta sūtījums uzskatāms par saņemtu tajā pašā dienā, kurā tas nosūtīts.
2.8. Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot e-veikala e-pasta adresi – Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

3. PASŪTĪJUMA PIEGĀDE, PIEGĀDES IZMAKSAS UN RISKI

3.1. Veicot pasūtījumu e-veikalā Pircējs var izvēlēties vienu no šādiem preces saņemšanas veidiem:
3.1.1. piegāde ar Enins.lv loģistikas partneru sniegtajiem piegādes pakalpojumu, ja Pircējs pasūtījis fizisku preci e-veikalā;
3.1.2. saņemšanu digitālā formātā, ja Pircējs izvēlējies kādu no pakalpojumiem vai digitālajām precēm, kuras iespējams saņemt tiešsaistē (lejupielāde, e-pastā utt).
3.2. Piegādes noteikumi un to izmaksas atšķiras atbilstoši pircēja izvēlētajam piegādes veidam un piegādes vietai.
3.3. Preču piegāde tiek veiktu uz pasūtījumā norādīto Pircēja adresi. Pirms piegādes veikšanas Pārdevējs vienojas ar Pircēju par preces piegādes laiku.
3.4. Pasūtījuma sagatavošanas termiņš ir 2-3 darba dienas.
3.5. Pasūtījuma piegādes termiņš Latvijā ir 2 (divas) darba dienas pēc pasūtījuma sagatavošanas Baltijā 3 darba dienu laikā pēc pasūtījuma sagatavošanas. Eiropas Savienībā (ES) 5-15 darba dienu laikā pēc pasūtījuma sagatavošanas. Ārpus ES – pasūtījuma piegādes termiņi tiek saskaņoti individuāli.
3.6. Preces nosūtīšana ir iespējama tikai tad, ja pasūtījums ir pilnībā apmaksāts.

4. PASŪTĪJUMA ATCELŠANA VAI IZMAIŅAS PASŪTĪJUMĀ

Lai atceltu pasūtījumu vai veiktu izmaiņas jau izdarītā pasūtījumā, Pircējam ir jāsazinās ar Enins.lv, izmantojot e-pastu – Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

5. ATTEIKUMA TIESĪBAS

5.1. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumu Nr.207 “Noteikumi par distances līgumu”, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienpusēji atkāpties no Līguma, atdodot nopirkto preci atpakaļ Pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Pircējs, ir ieguvusi preci valdījumā.
5.2. Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa beigām, rakstot elektroniski uz adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un norādot šādu informāciju:
5.2.1. skaidru un nepārprotamu apgalvojumu, kas Pircējs vēlas atkāpties no līguma;
5.2.2. pasūtījuma veikšanas datumu;
5.2.3. datumu, kad prece tika iegūta valdījumā;
5.2.4. Pircēja vārdu un uzvārdu;
5.2.5. precīzu preces nosaukumu.
5.3. Pircējs nodod preci atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par atteikuma tiesību izmantošanu.
5.4. Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kopš Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma saņemšanas, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida bezskaidra naudas norēķinu līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies atšķirīgi.
5.5. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.
5.6. Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Pircējs.
5.7. Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, Pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas ir nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes tirdzniecības vietā). Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām sākotnējo izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u.c.) un nelietotām. Ja prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai preces iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad nav iespējams atvērt iepakojumu, to nesabojājot), vai prece ir bojāta, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci.
5.8. Pircējs preci nodod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, kopā ar preces pavaddokumentiem – garantijas talonu (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukciju un citiem ar preci saistītajiem dokumentiem.

6. PIETEIKUMS PAR LĪGUMAM NEATBILSTOŠU PRECI

6.1. Neatkarīgi no 6. punktā aprakstītās ražotāja garantijas, Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes dienas. Pircējs iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs nodevis un Pircējs pieņēmis attiecīgo preci. (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27.pants)
6.2. Ar kārtību, kādā piesakāms un izskatāms prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci var iepazīties Patērētāju tiesību aizsardzības likuma VI1-VII nodaļās.
6.3 Pircējs, kuram pārdota Līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs pieprasīt, lai Pārdevējs veic vienu no šādām darbībām:
6.3.1. novērš preces neatbilstību Līguma noteikumiem;
6.3.2. apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība Līguma noteikumiem;
6.3.3. attiecīgi samazina preces cenu;
6.3.4. atceļ Līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.
6.4. Vispirms Pircējs ir tiesīgs prasīt, lai Pārdevējs bez atlīdzības novērš preces neatbilstību Līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība Līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi. (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.pants)
6.5.Pārdevējs nav atbildīgs par preces defektiem, kas radušies preču nolietojuma, apzinātu bojājumu, nolaidības, lietošanas instrukciju neievērošanas, nepareizas lietošanas, pārveidošanas vai remonta rezultātā, ja Pircējs patstāvīgi veic remontu bez Pārdevēja piekrišanas.

7. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citu Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. E-veikalā tiek izmantoti sīkfaili, lai personalizētu saturu, nodrošinātu sociālo saziņas līdzekļu funkcijas un analizētu mūsu datplūsmu. Turpinot lietot e-veikala tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes.

8. AUTORTIESĪBAS

8.1. Pārdevēja un tā sadarbības partneru īpašums tiek aizsargāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.2. E-veikala satura (tajā skaitā, bet ne tikai: publicētie materiāli, logotipi, bildes, grafiskie attēli utt.) pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošana vai papildināšana komerciālos nolūkos ir aizliegta, ja vien autortiesību vai intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis piekrišanu šādai darbībai. Aizliegums neattiecas uz satura ielādi un glabāšanu datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī un izdrukāšanu vienīgi personīgai (nekomerciālai) lietošanai.
8.3. E-veikala saturu ir atļauts citēt, saskaņā ar spēkā esošajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču aizliegts reproducēt, publicēt vai izplātīt e-veikala ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.
8.4. E-veikala autortiesību pārkāpšanas gadījumā, Pircējs var tikt saukts pie atbildības Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

9. ATBILDĪBA

9.1. Pārdevējs neuzņemas atbilstību par izdevumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties e-veikalā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, tīmekļa vietne vai e-veikals jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai e-veikala darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.
9.2. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar Noteikumiem.
9.3. Pārdevējs nav atbildīgs par e-veikala sistēmā un attēlos redzamo preču krāsu, lielumu, formu vai citu parametru neatbilstību faktiskajām preču īpašībām.
9.4. Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par e-veikala veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu).
9.5. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoru un programmatūras tehniskām problēmām.

10. CITI NOTEIKUMI

10.1. Informācijas apmaiņa starp Pircēju un Pārdevēju notiek izmantojot Pircēja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru. Pircējs var izmantot saziņas veidus, kas ir uzskaitīti https://enins.lv/sazinamies
10.2. Tīmekļa lapas un e-veikalu darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Attiecības, kas izriet no darījumiem ar Pircējiem, kad Pircējs ir fiziskā persona Patērētāju tiesību likuma izpratnē, regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums un citi normatīvie akti par patērētāju tiesību aizsardzību.
10.3. Visas radušās domstarpības pēc iespējas tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Kaspars Eniņš 2022-01-25 20:00:11 Enins.lv bodītes noteikumi https://enins.lv/ Kaspars Eniņš https://enins.lv/templates/gk_issues/images/logo.png

.InstaGrams